solvabiliteitsratio

solvabiliteitsratio

Een bedrijf moet in veel gevallen geld lenen om de activiteiten te kunnen financieren. Een bank wil bepalen in hoeverre een organisatie op lange termijn dit geld kan terugbetalen. De solvabiliteit van een organisatie is een hulpmiddel om te bepalen in hoeverre een organisatie aan haar langlopende verplichtingen kan voldoen. Een hogere solvabiliteit geeft aan dat er meer reserves zijn om de schulden te kunnen voldoen. Men spreekt vaak van de mate waarin een organisatie bij faillissement aan al haar verplichtingen kan voldoen.

Met een ratio wordt een kengetal bedoeld. Er zijn vele ratio's die er berekend kunnen worden. Eén hiervan is de solvabiliteitsratio. De ratio solvabiliteit kan berekend worden met behulp van verschillende formules.

Lees verder

 

Wat is de current ratio?

Een organisatie kan de liquiditeit op verschillende manieren bepalen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de dynamische en statische liquiditeit. De statische liquiditeit kan bepaald worden door de current ratio, quick ratio of het het werkkapitaal. De current en quick ratio zijn relatieve getallen en het werkkapitaal is een absoluut getal.

De current ratio is een kengetal die de weergeeft in hoeverre een organisatie kan voldoen aan de kortlopende verplichtingen (< 1 jaar). Het verschil tussen de current en quick ratio is dat de current ratio wordt berekenend inclusief de voorraden en de quick ratio wordt berekend exclusief de voorraden. De meest gebruikte methode is de current ratio.

Lees verder

 

OFF

Categories: Artikelplanner

Digikring


artikelplanner.nl Webutation

3-niche-links

3 NICHE LINKS

BUURMAN EN BUURMAN

.

...