Disclaimer – Vrijwaring

De website Artikelplanner.nl, die u op dit moment bezoekt, is een website en dienst van Samson Dienstverlening V.O.F., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57628262.
Deze Disclaimer en Vrijwaring is van toepassing inzake de website Artikelplanner.nl, een website en dienst van Samson Dienstverlening V.O.F..

Ondanks onze doorlopende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Samson Dienstverlening V.O.F. (hierna aangeduid als: “Samson Dienstverlening”) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van Artikelplanner.nl. Samson Dienstverlening aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website Artikelplanner.nl of de (on)bereikbaarheid van deze website.

Beweringen, meningen en algehele content (zoals alle tekst, eventuele grafische afbeeldingen, links naar derden en foto’s; ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn), geuit in de aanwezige artikelen op deze website, zijn die van de auteurs, en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Samson Dienstverlening. Samson Dienstverlening kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen en content

Samson Dienstverlening kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, diensten en producten worden aangeboden of ter sprake gebracht in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Samson Dienstverlening garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Samson Dienstverlening behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op Artikelplanner.nl treft u links aan naar andere websites. Samson Dienstverlening is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens indien deze websites niet aan Samson Dienstverlening toebehoren. Bij het bezoek aan websites van derden via Artikelplanner.nl, adviseren wij u telkens de Cookie- en privacyverklaring, voorwaarden en disclaimer van die andere website(s) te raadplegen. Door boven in de adresbalk te kijken van uw browser, kunt u zien dat u niet meer op Artikelplanner.nl bent, indien de URL (https://www.websitenaam.nl) is gewijzigd.

Bijgewerkt 23 mei 2018


november 2021
M D W D V Z Z
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930